Blogi

Sosiaalipommi tikittää jo

Sosiaalipummien sijaan on parempi puhua sosiaalipommista. Sosiaalipommi koostuu rakenteellisesta alijäämästä, joka on syntynyt pitkällä ajalla. Matala syntyvyys, väestön ikääntyminen ja kaupungistuminen edellyttävät uusia ratkaisuja. Sote-menot ovat jatkaneet kasvua ja jääneet korkealle tasolle. Vaikka Suomessa on historiallisen korkea työllisyysaste, tarvitaan merkittäviä uudistuksia. Valtion talouden kantokyky ei ole tasapainossa. Sosiaalimenot suhteessa bruttokansantuotteeseen ovat maailman korkeimpia. Erilaiset rakenneuudistukset…

Eletäänkö vain velaksi?

Viime vuosina suomalaisten maksuhäiriömerkinnät ovat nousseet ennätystasolle. Lähes 400 000 suomalaisella on maksuhäiriömerkintä ja ulosotossa on yli 500 000 suomalaista. Nuorten maksuhäiriömerkinnät ovat viime vuosina olleet laskussa ja ikääntyneillä kasvussa. Velkaantumisella on monia kielteisiä seurauksia. Ylivelkaantuminen aiheuttaa lapsille, perheille ja kotitalouksille suurta huolta ja heikentää hyvinvointia. Ylivelkaantuminen vähentää kulutusta, mikä voi lisätä suhdanneherkillä toimialoilla yritysten…

Varhaiskasvatus – vain parasta lapsillemme

Jokainen lapsi on arvokas ja lapset ovat meidän paras toivo tulevaisuutta varten. Suomalainen varhaiskasvatus on erittäin korkealaatuista. Varhaiskasvatus on kokonaisuus, jossa pedagogisesti painotetaan kasvatusta, opetusta ja hoitoa. Samalla varhaiskasvatus luo pohjan lasten laaja-alaiselle osaamiselle ja koko yhteiskunnan paremmalle tulevaisuudelle. Varhaiskasvatus on viime vuosina ollut merkittävien panosten kohde. On vain ajan kysymys, että esiopetus laajenee kaksivuotiseksi.…

Miten korjataan Suomen kallein sote-järjestelmä?

Kainuussa on tutkitusti Suomen kallein sote-järjestelmä. Tarvevakioidut terveydenhuollon ja vanhustenhuollon menot olivat viimeisimmän tilastotiedon v. 2020 mukaan 18 % koko maan keskiarvoa korkeammat. Sosiaali- ja terveydenhuollon nettomenot olivat maan suurimmat ja jopa 31 % suuremmat kuin koko maassa. Kainuussa on krooninen pula sosiaali-, terveys- ja pelastusalan ammattilaisista. Työvoimapula heikentää palvelujen toimivuutta ja vaarantaa palveluiden yhdenvertaisen…

Onko Nato kultakaivos Kainuulle?

Suomen Nato-jäsenyys alkaa olla loppusuoralla. Suomesta tulee Pohjois-Atlantin puolustusliiton itärajan vartija, kun Suomi hyväksytään Naton jäseneksi. Suomen erityistä roolia korostaa tulevina vuosikymmeninä Barentsin alueen ja laajemmin arktisen alueen strateginen merkitys. Arktisen alueen kautta kulkeva merenkulku kasvaa merkittävästi tulevina vuosikymmeninä. Tämän vuoksi myös Suomen merkitys korostuu. Suomen ja Kainuun tulee olla aktiivinen, jotta puolustusliiton siviili- ja…

Kohta leikataan, mutta mistä?

Muistatko vielä, miten rajuja leikkauksia julkisiin menoihin Suomessa tehtiin 1990-luvulla? Ei ole yhdentekevää, mitä leikataan. Liian rajut tai väärin kohdistuvat leikkaukset heikentävät tulevien sukupolvien mahdollisuuksia menestyä. Suuren laman leikkauspäätökset koskivat tarkoituksella kaikkia. Tutkimusten mukaan laman huonoista päätöksistä kärsivät eniten velalliset ja pitkäaikaistyöttömät. Suomi on velkaantunut ennätyksellisen paljon viime vuosien aikana. Suomi on Ruotsiin verrattuna kaksi…

Palveluseteli psykoterapiaan myös Kainuussa

Mielenterveyden ongelmat ovat hyvin yleisiä. Ne ovat suurin syy sairauspoissaoloille ja ennen aikaiselle eläköitymiselle Suomessa. Mielenterveyshäiriöt aiheuttavat lähes puolet työkyvyttömyyseläkkeistä ja niistä on tullut haaste koko kansanterveydelle. Palvelujen saatavuus on saatava samalle tasolle kuin muissa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kainuussa mielenterveysongelmia on paljon. Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi Kainuussa 4,3 % sai työkyvyttömyyseläkettä 16–64 vuotiaista, mikä…

Mitä palkkaharmonisoinnin jälkeen?

Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa 1.1.2023. Kun työntekijät siirtyvät useista eri organisaatioista samalle työnantajalle, käynnistyy palkkojen harmonisointi. Kainuussa ja osin muilla alueilla palkkaharmonisointi on ollut käynnissä jo useita vuosia. Todellinen hintalappu kustannusten kasvulle on vielä epäselvää. Kunta- ja hyvinvointialuetyönantaja (KT) arvioi keväällä 2022, että harmonisointi kasvattaa työvoimakustannuksia kansallisesti noin 5,8 % (680 M€). Kokonaisarvion tekeminen on mahdotonta,…

Kohti maailman parasta sotea

Lähes kaikki Suomen hyvinvointialueet ovat aloittamassa ensimmäisen toimintavuotensa alijäämäisinä. Tämän vuoksi monet hyvinvointialueet ovat tehneet avoimia vetoomuksia valtiolle lisärahoituksen saamiseksi. Hyvinvointialueiden rahoitusmallia on moitittu, vaikka rahoituksen määräytymistekijöissä huomioidaan aikaisempaa paremmin alueiden väliset erot asukkaiden palvelutarpeissa ja alueellisten olosuhteiden eroissa. Sote-uudistuksen varaan on laskettu paljon, sillä hyvinvointialueiden kustannukset ovat noin kolmannes valtion budjetista (n. 22,5 mrd.…

Koulutuksella hyvinvointia yli sukupolvien

Suomalaisen hyvinvointivaltion yksi keskeinen ratkaisematon ongelma on ylisukupolvinen huono-osaisuus ja syrjäytyminen. Ylisukupolvisuus tarkoittaa sitä, että vanhempien hyvinvoinnin ongelmat siirtyvät tai jatkuvat heidän lapsillaan. Sekä hyvinvointi että pahoinvointi kasautuvat. Erityisesti koulutuksen ja työvoiman ulkopuolelle jääneillä on monenlaisia terveyttä ja hyvinvointia heikentäviä tekijöitä, kuten heikompi terveys, masennusta ja yksinäisyyttä. Vaikka Suomessa on kenties maailman parhaimmat mahdollisuudet opiskella…

Lataa…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Valitse teksti aihealueen mukaan


#ajatuskauppa ajatusleikki Aluevaalit asenne asiakasturvallisuus asuminen Eduskuntavaalit hyvinvointi hyvinvointialue johtaminen juhlapuhe korruptio köyhyys laadunhallinta lastenkirja lastensuojelu lean maakuntavero nuorisotyöttömyys omistajaohjaus opettaminen Opetus pahoinvointi palveluasuminen palveluseteli potilasturvallisuus priorisointi Projekti Rawls sosiaalihuolto Sosiaalipolitiikka sosiaalityö sote-uudistus strategia tarkistuslista terveydenhuolto toimeentulotuki työhyvinvointi työttömyys työvoimapula uudistus vammaispalvelut vammaisuus verotus vetovoima

Seuraa blogia

Tilaamalla saat päivitykset suoraan sähköpostiisi