Avainsana-arkisto: sosiaalityö

Viikonloppuprojekti: ideakauppa ja vaatemallisto sosiaalityön sankareille

Alustatalous on mielenkiintoinen ilmiö. Se tarjoaa Internet-infrastruktuurin päälle rakennettuja palveluja, tuotteita ja ansaintamahdollisuuksia. Tästä ilmiöstä erinomainen esimerkki on Wolt-yhtiö, joka kasvoi pienestä ideasta miljardiluokan ideaksi (ks. Yle 10.11.2021).

Olen muutaman kerran aiemmin pohtinut vaatteiden painatusta. Olin yläasteella 1990-luvulla työharjoittelussa kajaanilaisessa yrityksessä nimeltä R-Collection. Tuolloin vaatteet jo pääosin ommeltiin Virossa, mutta Kajaanin toimipisteessä tehtiin painotuotteita. Kajaanissa toimii myös Pahis-verkkokauppa, Kummituskauppaa pyörittää aikaisempi kollega ja verkkokauppa-alustoja myy kajaanilainen yritys MyCashFlow. Kajaanissa on siis monenmoista yritystä aiheen ympärillä.

Idea ei ollut minulle mikään uusi. Tein syksyllä 2021 ihmiskokeen sosionomiopiskelijoille ja moni opiskelija koki, että sanat vaikuttavat paljon ja koki saaneensa niistä voimia. Keväällä ja syksyllä 2021 olen saanut olla mukana Talentian hallituksen työskentelyssä, kun Talentialle valmistellaan uutta strategiaa. Strategiaan heijastuu juuri nyt sosiaalialalla käynnissä olevat ilmiöt ja kuohunta. Alalla on työvoimapulaa. Lisäksi erityisesti varhaiskasvatuksen työolot, palkkaus ja työntekijöiden vaihtuvuus toistuvat mediassa.

Minun ajatuskaupan idea on yksinkertaisesti edistää ihmisten hyvinvointia ajatusten, ajattelumallien ja erilaisten ideoiden avulla. Luotan siihen, että ihminen voi vaikuttaa omien ajatustensa kautta omaan hyvinvointiinsa. Ideat ja ajattelumallit on tehty jaettavaksi. Kun aloitin keväällä työskentelyn oppilaitosympäristössä, havahduin siihen, että työpaikkani seinille opiskelijat ovat tehneet erilaisia motivaatiolauseita. ”Sinä menestyt”, ”sinä pystyt siihen” ja ”usko itseesi”. Voi olla, että jokin näistä ideoista tarttui huomaamatta myös minuun.

Alustatalouden avulla minulta kesti vain noin viisi tuntia vaatemalliston suunnitteluun ja kokonaisen verkkokaupan avaamiseen. Suurin osa tästä ajasta meni kuvioiden ja tekstien muokkaamiseen. Aluksi ajatuksenani oli tehdä motivaatiotarra opiskelijoilleni (”Sinä tulet menestymään erinomaisesti ______!”). Samalla syntyi kuitenkin muutama sosiaalityöhön ja sosiaalialaan liittyvä painotuote ja ystävän kannustuksesta kokonainen mallisto.

Heikkisen ajatuskauppaa ei tulla myymään maailmalle seitsemällä miljardilla (7 000 000 000), kuten Wolt-yhtiötä. Se ei ole tarkoituskaan. Minä uskon siihen, että jokainen ihminen voi muuttua. Joskus siihen tarvitaan vain yksi ajatus lisää. Lisäksi olen tehnyt ystävilleni yksittäisiä painotuotteita eri ammatteihin liittyen (mm. lääkärit, psykologit).

Alustaloudesta opin samalla myös sen, että kaikki ei ole aina sitä miltä näyttää. Verkkokauppaan saa esimerkiksi nappia painamalla tuhansia asiakasarviointeja – uskomatonta! Alustatalouteen liittyvässä kultakuumeessakin vain yksittäiset ihmiset ja yritykset rikastuvat ja menestyvät. En jaksa uskoa, että minun ajatuskauppa on yksi niistä, eikä sen tarvitsekaan olla. Heikkisen ajatuskaupan löydät täältä: https://ajatuskauppa.myspreadshop.fi/

Heikkisen ajatuskaupan tarroja

Juhlapuhe sosiaalityön maisterijuhlassa

Arvon sosiaalityön maisterit, hyvät kuulijat!

Juhlimme tänään erittäin merkittävää saavutusta – olette valmistuneet sosiaalityön maistereiksi. Samalla olette saavuttaneet laillistetun sosiaalihuollon ammatin, jonka harjoittamiseen oikeuden myöntää Valvira. Kuulutte nyt suomalaisen yhteiskunnan rajattuun valiojoukkoon. Teidän ensisijainen tehtävä on vähentää sosiaalisia ongelmia sekä vahvistaa yhteiskunnan hyvinvointia niin yksilötasolla kuin erilaisissa yhteisöissä.

Elämme todella erikoisia aikoja. Koronan vuoksi Kainuussa ja lähes koko Suomessa on voimassa määräys, että yhtä aikaa saa enimmillään kokoontua kymmenen henkilöä. Erikoiset ajat tulevat jättämään jälkensä kaikkiin meihin. Sosiaalityön osalta on arvioitu, että ihmiset tulevat tarvitsemaan tukea ja apua niin kriisin kestäessä kuin välittömästi sen jälkeen.

Muistakaa, että kauniit sanat eivät täytä nälkäistä vatsaa!

Yhä uudelleen sosiaalityössä palataan saman kysymyksen äärelle: mitä kunnioitus toisia ihmisiä kohtaan voi olla yhteiskunnassa, jossa yhä edelleen on eriarvoisuutta? Kun kohtaamme sosiaali- ja terveydenhuollossa köyhiä ja kipeitä, on edelleen tärkeää korostaa kunnioitusta toisia ihmisiä kohtaan.

Meidän tulee pystyä hyväksymään muissa ihmisissä se, mitä emme heissä ymmärrä. Tällöin kohtelemme muiden omatoimisuutta ja autonomiaa samanarvoisena kuin omaamme. Tässä on sosiaalityön haaste: hyvinvointivaltion perustajat ovat ajatelleet niin, että avun tarpeessa olevista huolehtiminen vaatii instituutioita ja asiantuntijoita, jotka määrittelevät sen mitä asiakkaat tarvitsevat. Samalla voi käydä niin, että esimerkiksi asunnotonta saatetaan kohdella ikään kuin hänellä ei olisi mitään asiantuntemusta asunnottomuuden suhteen. Asiakas on aina paras asiantuntija omassa elämässään.

Ammattitaitoa kysytään erityisesti niissä tilanteissa, joissa asiakkaiden käyttäytymistä tulisi kritisoida ilman asiakkaiden loukkaamista. Riippuvaisuus muista ihmisistä ei aina ole negatiivinen asia. Keskinäinen kunnioitus muita ihmisiä kohtaan voi olennaisella tavalla toimia myös keinona eriarvoisuuden vähentämiseksi. Kunnioitus voi olla voimavara, joka kantaa niin asiakastyössä kuin elämässä vaikeina aikoina.

Älkää olko pelkästään kauniiden sanojen puhujia, vaan kuunnelkaa myös asiakasta!

Sosiologi Richard Sennett on sanonut: ”Vaikka epäkunnioittavuus ei olekaan yhtä väkivaltaista kuin suorat loukkaukset, se voi olla aivan yhtä satuttavaa. Toista kohtaan ei käyttäydytä loukkaavasti, mutta hänelle ei myöskään anneta arvoa. Hän ei tule nähdyksi – kokonaisena ihmisenä, jonka olemassaololla on merkitystä. Kun yhteiskunta kohtelee suurta joukkoa ihmisiä tällä tavoin ja nostaa vain harvat ja valitut huomion kohteeksi, syntyy kunnioitusvaje.”

Ottakaa ihmisten kunnioittaminen työnne lähtökohdaksi. Nähkää asiakkaanne ja heidän äänen ohjata työtänne. Kunnioittakaa asiakkaitanne, kunnioittakaa kollegojanne ja ennen kaikkea kunnioittakaa itseänne.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän puolesta toivotan teille onnea ja menestystä tulevaisuudessa.

Rakkaudella ♥ Matti Heikkinen