Avainsana-arkisto: strategia

Kainuun siniset vaarat ja huomisen vuoristo

Tällä hetkellä monessa maakunnassa valmistellaan hyvinvointialueiden strategiaa. Osassa maakuntia strategia on jo lausuntokierroksella. Kainuun alueen strategian valmistelusta ei ole vielä ollut valtuutetuille juuri mitään kerrottavaa. Tämän vuoksi askartelin ensimmäisen hahmotelman etenemissuunnitelmaksi Kainuussa.

Kuvio. Kainuun huomisen vuoristo

Sote-uudistuksen perimmäiset tavoitteet ovat meille kaikille jo tuttuja. Kansalaisille tulee tarjota laadukkaat palvelut yhdenvertaisesti, hyvinvointi- ja terveyseroja tulee kaventaa, kustannuksia hillitä ja työvoiman saatavuus turvata.

Tämän päivän haasteita ovat väestön sairastavuus, ikääntyminen, työvoimapula ja korkeat sote-kustannukset. Nämä liittyvät osin toisiinsa ja usein talousarvio vielä alibudjetoidaan, mikä vaikeuttaa johtamista.

Minun mielestäni hyvinvointialueelle ei kannata asettaa liikaa tavoitteita. Riittää, kun asiakkaat ja potilaat ovat tyytyväisiä saamiinsa palveluihin, henkilöstö on sitoutunutta ja ammattitaitoista sekä palvelut ovat turvallisia.

Keskeiset tavoitteet on vuoristossa kuvattu virstanpylväinä. Koska vuoristossa voi edetä monia reittejä, järjestys voi vaihdella. Joka tapauksessa tulisi panostaa ennaltaehkäisyyn, digitaalisten palveluiden ja asioinnin kehittämiseen, yhteistyöhön sekä työnantajan vetovoimaisuuteen.

Olen aina ollut sitä mieltä, että me kainuulaiset voitamme tai häviämme yhdessä. Mikäli tavoitteet jäävät epäselviksi, tämän päivän haasteista ollaan eri mieltä tai lopulliset tavoitteet ovat hämäriä, merkittävää edistystä ei tule tapahtumaan.

Kiipeilyvälineet ja työskentelytavat ovat myös keskeisiä – tässä hahmotelmassa luotan TKKI-toiminnan vahvistamiseen, luopumisosaamiseen, tiedolla johtamiseen sekä lean-ajatteluun. Tällöin yhteistyökumppaneina korostuvat niin yritykset, muut hyvinvointialueet, kunnat, järjestöt ja korkeakoulut.

Minusta olisi korkea aika aloittaa julkinen keskustelu Kainuun hyvinvointialueen strategisista valinnoista.

Kainuun hyvinvointialueen strategisia valintoja

Kainuun hyvinvointialueen strategian valmistelu alkaa. Nyt on aika muodostaa yhteinen tilannekuva, selvittää ja tiivistää Kainuun hyvinvoinnin kannalta tärkeimmät asiat.

Hyvinvointialuetta ohjaavat kansalliset tavoitteet ovat yksinkertaiset. Hyvinvointi- ja terveyseroja tulee kaventaa, yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut tulee turvata ja yhteiskunnallisiin muutoksiin tulee vastata. Juuri nyt keskeisiä muutoksia ovat mm. väestön ikääntyminen, maahanmuutto ja työvoimapula. Kaikki tämä tulee tehdä siten, että kustannusten kasvua hillitään.

Strategiassa yksinkertainen on kaunista. Toimintaa suuntaavana pohjantähtenä hyvinvointialueen strategiassa tulee olla ihmiset. Olemme todella pitkällä, kun meillä on tyytyväiset asiakkaat, turvalliset palvelut sekä sitoutunut ja ammattitaitoinen henkilöstö. Näille näkökulmille on jo olemassa kattavasti vertailukelpoista tietoa, mittareita ja indikaattoreita. Hyvässä strategiassa tärkeimmät asiat on kuvattu yhdessä kuvassa tai kuviossa (esim. visuaalinen strategiakartta).

Strategia on valintojen tekemistä. Valintojen tulee olla yhdenmukaisia ja tukea toisiaan. Voimme esimerkiksi valita mahdollisimman kattavan palveluverkon koko maakuntaan. Tällöin meidän on onnistuttava rekrytoimaan osittain henkilöstöä, joka rakastaa matkustamista. Toinen vaihtoehto on panostaa entistä enemmän digitalisaatioon. Jos valitsemme ennaltaehkäisyn, meidän tulee kaikin keinoin edistää palveluiden oikea-aikaisuutta, saatavuutta ja vaikuttavuutta.

Viime vuosina useat kunnat ja kuntayhtymät Suomessa ovat tehneet strategisen valinnan ja hakeneet kumppanuuksia ja kokonaisulkoistuksia. Esimerkiksi Länsi-Pohjan keskussairaala ulkoistettiin sairaanhoitopiirin ja yksityisen yrityksen yhteisyritykselle. Moni sosiaali- ja terveysalan yritys onkin hakenut uusia markkinoita ja kasvua keskittymällä isompiin kokonaisuuksiin. Toisaalta laissa hyvinvointialueista säädellään jonkin verran aikaisempaa tarkemmin ns. kokonaisulkoistuksia.

Tulevina vuosina Kainuun hyvinvointialueen on muodostettava strategisia kumppanuuksia muiden hyvinvointialueiden ja yritysten kanssa. Kumppanuudet ja yhteisyritykset parhaimmillaan täydentävät osapuolten osaamista, mahdollistavat investointeja sekä tukevat kaikkien osapuolten tavoitteita.

Kainuun hyvinvointialueella ensimmäinen strateginen valinta tehtiin, kun hallintosääntö hyväksyttiin aluevaltuuston ensimmäisessä kokouksessa. Päätösvalta esimerkiksi edellä kuvatun yhteisyrityksen perustamisesta kuuluu Kainuun hyvinvointialueen hallintosäännön perusteella aluehallitukselle. Naapurissamme Pohjois-Savossa osakeyhtiön, muun yhteisön ja säätiön perustaminen on katsottu niin merkittäväksi päätökseksi, että siitä päättää aluevaltuusto.

Hallintosääntö ja strategia hyvinvointialueelle valmistuvat vaiheittain. Tämän vuoksi valmistelussa on syytä kiinnittää huomiota kokonaisuuteen ja tarvittaessa muuttaa valta- ja vastuusuhteita vielä ennen toiminnan varsinaista käynnistymistä.

Jos Kainuussa tehdään strateginen valinta merkittävistä kumppanuuksista tai kokonaisulkoistuksista, mielestäni asiasta on päätettävä aluevaltuustossa.

(julkaistu Kainuun Sanomissa 23.3.2022)