Avainsana-arkisto: asenne

Ihmiskoe sosionomiopiskelijoilla eli kuinka luoda kasvun asennetta

(Alkuperäinen kuva: Jean-Christophe André)

(teksti on julkaistu alunperin Talentia-lehdessä 6/2021, 30.9.2021)

Milloin viimeksi olit täysin uuden asian äärellä? Millainen asenne sinulla oli – tunsitko kasvun mahdollisuuden vai pelkäsitkö epäonnistumista?

Kajaanin ammattikorkeakoulussa alkoi syksyllä 2021 sosionomi (AMK) koulutus monimuoto-opetuksena. Tämä tarjosi minulle mahdollisuuden suorittaa ihmiskoe uusilla opiskelijoilla. Asetin omaksi tavoitteekseni iskostaa opiskelijoihin kasvun asenteen (mindset) ensimmäisen viikon aikana. Käytännössä vastasin jokaiseen opiskelijan epävarmuutta kuvaavaan kysymykseen tai toteamukseen yksinkertaisesti: ”Sinä tulet menestymään erinomaisesti opinnoissasi.”

Psykologi Caroline S. Dweck (2016) kertoo, että jokaisessa meissä on sekä kasvun että muuttumattomuuden asenteita. Kasvun asenteessa on kyse ajatuksesta, että kova työnteko ja harjoittelu mahdollistaa jatkuvan kehittymisen. Kasvun asenne on tiivistetysti kovaa työtä ja yrittämistä, hyvien strategioiden soveltamista sekä avun saamista muilta. Muuttumattomuuden asenteen omaksuneet ottavat usein rakentavan palautteen itseensä ja he haluavat olla virheettömiä. Dweckin mukaan jokaisen on mahdollista kehittää ajattelutapaansa. Tämä vaatii murtautumista epämukavuusalueelle, kiittämistä ja kannustamista sekä siltojen rakentamista eli sellaisten sanontojen käyttämistä, jotka luovat tulevaisuutta.

Kysyin palautetta, mikä opiskelijoilla jäi erityisesti mieleen ensimmäiseltä viikolta. Eräs opiskelija vastasi: ”Erityisesti jäi mieleen Matin upea usko meihin opiskelijoihin ja tuutoreiden ihana energia.”

Ihmiskoe onnistui.


Kirjallisuus

Dweck, C. S. (2016) Mindset. Menestymisen psykologia.