Avainsana-arkisto: juhlapuhe

Juhlapuhe sosiaalityön maisterijuhlassa

Arvon sosiaalityön maisterit, hyvät kuulijat!

Juhlimme tänään erittäin merkittävää saavutusta – olette valmistuneet sosiaalityön maistereiksi. Samalla olette saavuttaneet laillistetun sosiaalihuollon ammatin, jonka harjoittamiseen oikeuden myöntää Valvira. Kuulutte nyt suomalaisen yhteiskunnan rajattuun valiojoukkoon. Teidän ensisijainen tehtävä on vähentää sosiaalisia ongelmia sekä vahvistaa yhteiskunnan hyvinvointia niin yksilötasolla kuin erilaisissa yhteisöissä.

Elämme todella erikoisia aikoja. Koronan vuoksi Kainuussa ja lähes koko Suomessa on voimassa määräys, että yhtä aikaa saa enimmillään kokoontua kymmenen henkilöä. Erikoiset ajat tulevat jättämään jälkensä kaikkiin meihin. Sosiaalityön osalta on arvioitu, että ihmiset tulevat tarvitsemaan tukea ja apua niin kriisin kestäessä kuin välittömästi sen jälkeen.

Muistakaa, että kauniit sanat eivät täytä nälkäistä vatsaa!

Yhä uudelleen sosiaalityössä palataan saman kysymyksen äärelle: mitä kunnioitus toisia ihmisiä kohtaan voi olla yhteiskunnassa, jossa yhä edelleen on eriarvoisuutta? Kun kohtaamme sosiaali- ja terveydenhuollossa köyhiä ja kipeitä, on edelleen tärkeää korostaa kunnioitusta toisia ihmisiä kohtaan.

Meidän tulee pystyä hyväksymään muissa ihmisissä se, mitä emme heissä ymmärrä. Tällöin kohtelemme muiden omatoimisuutta ja autonomiaa samanarvoisena kuin omaamme. Tässä on sosiaalityön haaste: hyvinvointivaltion perustajat ovat ajatelleet niin, että avun tarpeessa olevista huolehtiminen vaatii instituutioita ja asiantuntijoita, jotka määrittelevät sen mitä asiakkaat tarvitsevat. Samalla voi käydä niin, että esimerkiksi asunnotonta saatetaan kohdella ikään kuin hänellä ei olisi mitään asiantuntemusta asunnottomuuden suhteen. Asiakas on aina paras asiantuntija omassa elämässään.

Ammattitaitoa kysytään erityisesti niissä tilanteissa, joissa asiakkaiden käyttäytymistä tulisi kritisoida ilman asiakkaiden loukkaamista. Riippuvaisuus muista ihmisistä ei aina ole negatiivinen asia. Keskinäinen kunnioitus muita ihmisiä kohtaan voi olennaisella tavalla toimia myös keinona eriarvoisuuden vähentämiseksi. Kunnioitus voi olla voimavara, joka kantaa niin asiakastyössä kuin elämässä vaikeina aikoina.

Älkää olko pelkästään kauniiden sanojen puhujia, vaan kuunnelkaa myös asiakasta!

Sosiologi Richard Sennett on sanonut: ”Vaikka epäkunnioittavuus ei olekaan yhtä väkivaltaista kuin suorat loukkaukset, se voi olla aivan yhtä satuttavaa. Toista kohtaan ei käyttäydytä loukkaavasti, mutta hänelle ei myöskään anneta arvoa. Hän ei tule nähdyksi – kokonaisena ihmisenä, jonka olemassaololla on merkitystä. Kun yhteiskunta kohtelee suurta joukkoa ihmisiä tällä tavoin ja nostaa vain harvat ja valitut huomion kohteeksi, syntyy kunnioitusvaje.”

Ottakaa ihmisten kunnioittaminen työnne lähtökohdaksi. Nähkää asiakkaanne ja heidän äänen ohjata työtänne. Kunnioittakaa asiakkaitanne, kunnioittakaa kollegojanne ja ennen kaikkea kunnioittakaa itseänne.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän puolesta toivotan teille onnea ja menestystä tulevaisuudessa.

Rakkaudella ♥ Matti Heikkinen