Etusivu

Olen avoin yhteistyölle, ota yhteyttä!

Matti Heikkinen
yliopettaja, luottamushenkilö

Opetus ja palvelumyynti:
puh. 040 527 7561
matti.heikkinen@kamk.fi

Politiikka:
puh. 044 948 2844
matti@mattiheikkinen.com
heikkisenvaalikampanja@gmail.com

Olen kokoomuksen ehdokas eduskuntavaaleissa Oulun vaalipiirissä. Voit äänestää minua numerolla 162.

Vaaliteemani ja -lupaukseni

Maailman paras sote!
Hyvinvointialueet ovat ensi askel kohti maailman parasta sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Maailman paras sosiaali- ja terveydenhuolto ei synny itsestään. Parantamalla palveluiden toimivuutta palveluseteleillä, ehkäisemällä ongelmia oikea-aikaisesti ja panostamalla hyvinvointierojen kaventamiseen ollaan oikealla suunnalla.

Varhaiskasvatus ja koulutus kuntoon!
Laadukas varhaiskasvatus on arvovalinta – se luo pohjan lasten laaja-alaiselle osaamiselle ja koko yhteiskunnan paremmalle tulevaisuudelle. Suomalaisten koulutusjärjestelmää ja korkeakoulujärjestelmää on kehitettävä kokonaisuutena. Meillä ei ole varaa olla panostamatta koulutukseen.

Julkinen talous kuntoon!
Julkisia varoja tulee käyttää tehokkaasti. Taloustilanteen heikentyessä julkiset palvelut uhkaavat heikentyä – palvelut kun varmistetaan vain riittävillä verovaroilla. Tämän vuoksi jokaisen suomalaisen tulee voida omalla työllään tai yrittämisellä luoda hyvinvointia. Samalla on saatava julkinen talous tasapainoon.

Teen kaikkeni, jotta Suomessa on laadukas koulutus ja varhaiskasvatus, maailman paras sote-järjestelmä sekä julkinen talous kunnossa.

Lue lisää ajatuksiani blogistani.