Ajatushautomo

– Anna ääniaaltojen muuttaa ajatteluasi –

Ajatushautomon teemoja ovat johtaminen, sosiaalihuolto, terveydenhuolto. Lupaan, että uusia jaksoja ilmestyy säännöllisen epäsäännöllisesti. Ajatushautomon löydät myös kaikkialta, mistä podcasteja voi kuunnella (Spotify, Apple Podcasts, Anchor jne.).

#12 – Muutama sana sosiaaliturvasta Heikkisen ajatushautomo

Lyhyt luento suomalaisesta sosiaaliturvasta. Luento on osa Kajaanin ammattikorkeakoulun SO00CA29 – opintojaksoa. Kajaanin ammattikorkeakoulu. Julkaistu 13.4.2023. http://www.kamk.fi Alkumusiikki: Beat Provided By https://freebeats.io Produced By White Hot Kirjallisuutta aiheesta: Jaakkola, J., Pulma, P., Satka, M., Urponen, K., & Pulma, P. (1994). Armeliaisuus, yhteisöapu, sosiaaliturva: Suomalaisten sosiaalisen turvan historia. Sosiaaliturvan keskusliitto. Saatavilla Internetissä. Sosiaaliturvakomitea (2022). Sosiaaliturvan monimutkaisuus. Helsinki: STM. Saatavilla Internetissä. Sosiaaliturvakomitea (2022). Ansiotyön ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen. Helsinki: STM. Saatavilla Internetissä. Sosiaaliturvakomitea (2022). Viimesijainen turva, perusturva ja asuminen. Helsinki: STM. Saatavilla Internetissä. Sosiaaliturvakomitea (2022). Palvelujen ja etuuksien yhteensovittaminen. Helsinki: STM. Saatavilla Internetissä. Sosiaaliturvakomitea (2022). Sosiaaliturvan valinnat ja perusperiaatteet. Helsinki: STM. Saatavilla Internetissä.
  1. #12 – Muutama sana sosiaaliturvasta
  2. #11 – Kuinka soveltaa sosiaalityön teorioita käytännössä?
  3. #10 – Ajankohtaista EU:n sosiaali- ja terveyspolitiikassa
  4. #9 – Selvitys osaamis- ja kehittämistarpeista varhaiskasvatuksessa ja sosiaalialalla keväällä 2021 (JOKSA-hanke)
  5. #8 – ammatillinen osaaminen sosiaalialan asiakastyössä (SO00CA24) 2/2